Парламентът прие окончателно един от спорните текстове в Наказателно процесуалния кодекс, който предвижда съдът или прокурорът във фазата на разследването да назначава резервен адвокат, ако титулярът не се явява, и това е от изключително значение за разглеждането на делото в разумен срок.
Резервният адвокат ще може да се назначава само ако избраният от обвиняемия не се яви по неуважителни причини. Това ще става единствено по делата за тежки престъпления.<br /> <br /> Според ДПС и БСП се обявиха против този текст. Според тях въвеждането на фигурата на резервния защитник ще доведе до сериозни разходи на държавата, а и ще завалят редица дела в Страсбург, тъй като обвинението ще може да назначава адвокат на обвиняемия. От мнозинството защитиха текста.<br /> <br /> Парламентът увеличи санкциите за свидетел, който не се яви на определеното място и време за даване на показания. Глобата се вдига от 100 на 300 лева. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, глобата и принудителното довеждане се отменят. Свидетел, който откаже да свидетелства, извън случаите, когато той или близките му не са длъжни да дават показания по въпроси, отговорите на които биха ги уличили в извършване на престъпление, вече ще се наказва с глоба до 1000 лева. Досега размерът на тази санкция беше до 500 лева.<br />