Състав на Административен съд - Бургас уважи жалбата на Атанас Ангелов - надзирател в Затвора в Бургас, и отмени наложеното му дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца.
Съдът прие, че началникът на Затвора в Бургас - Деян Костов, който в момента е в ареста с обвинение за длъжностно престъпление, е нарушил процедурата при налагане на наказанието, тъй като от заповедта не би могло да се установи за кое от двете посочени в нея неизпълнения на разпореждане е ангажирана дисциплинарната отговорност на жалбоподателя. <br /> <br /> С оспорената от Ангелов заповед, надзирателя бе наказан за неизпълнение на заповед - команда &ldquo;Стани! Мирно!&rdquo; и неуважение на забележка за привеждане в спретнат външен вид, което се явява нарушение на множество правни норми и на етичните правила за поведение на държавните служители според наказващия орган, без да са посочени според съда, конкретните действия на жалбоподателя, които са довели до тяхното нарушаване.<br /> <br /> В решението се казва, че липсата на посочване на конкретното деяние, за което е наказан Ангелов, се явява съществено процесуално нарушение, тъй като от една страна се ограничава неговото право на защита &ndash; да разбере за какво точно е наказан, за да може да организира адекватно своята защита, а от друга страна съдът се поставя в невъзможност да извърши преценка за законосъобразното ангажиране на дисциплинарната отговорност на лицето. <br /> <br /> В мотивите на съда е изложено още, че съдът не е установил съгласно ЗМВР, ППЗМВР, ЗИНЗС и ППЗИНЗС Ангелов в качеството му на служител на ГД &ldquo;ИН&rdquo; да има задължение да изпълнява команди от характера на дадената му &ldquo;Стани! Мирно!&rdquo;. <br /> <br /> В заключение съда отсъжда, че от събраните по делото доказателства не се установява, че жалбоподателя е имал нормативно установено задължение да изпълни дадената му команда, не е допуснал посоченото дисциплинарно нарушение и оспорената заповед, с която му е наложено дисциплинарно наказание се явява незаконосъобразна.<br /> <br /> Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховен административен съд.<br /> <br /> Интересна подробност в контекста на горната новина е фактът, че именно полицаи Атанас Ангелов като председател на СД на ССЗБ в Бургас, от създаването на синдикалната структура се сблъска с твърдата позиция и съпротива на началника на затвора.<br /> <br /> Припомняме, че със заповед от 08.12.2011г. - главен комисар Митко Димитров отмени заповед на комисар Костов, с която началника на затвора наказа по - рано същата година полицай Ангелов, с &ldquo;предупреждение&rdquo; за срок от шест месеца. По - късно Костов &ldquo;сътвори&rdquo; поредния правен абсурд в системата, лишен от юридическа теза, издавайки нова заповед за наказание за същото &ldquo;провинение&rdquo;. Ангелов обжалва и второто му наложено наказание, заповедта за което, преди да бъде разгледана жалбата в съдебно заседание, отново бе отменена от главния директор на ГД&rdquo;ИН&rdquo;.<br /> <br />