Софийският градски съд (СГС) и Благоевградският окръжен съд уважиха внесените от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност искове за налагане на обезпечителни мерки срещу Костадин Хаджииванов от гр. Петрич, съобщиха от комисията. Общата стойност на предложеното за обезпечение имущество, към настоящия момент е в размер на 2 040 436.75 лв.
Съдът се произнесе с Определения в полза на иска на&nbsp;комисията и допусна поисканите обезпечения, във връзка с осъществяването правата на държавата, по бъдещо искане за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. <br /> Това са възбрана върху поземлен имот в гр.Петрич с площ 3652 кв.м., ведно с построения в имота ресторантски комплекс &bdquo;Яворите&rdquo;, със застроена площ от 1432 кв.м.;<br /> възбрана върху недвижим имот в гр.Петрич, с обща площ 6 315 кв.м. - отреден за ПАЗАР, ведно с построените в имота сгради: Микропазар &ndash; масивна едноетажна сграда със застроена площ от 500 кв.м., павилион - склад за везни със застроена площ от 16 кв.м., павилион /търговски/ със застроена площ от 27 кв.м., дървена будка за охрана; <br /> възбрана върху 2 апартамента в гр. София;<br /> възбрана върху урегулиран поземлен имот, с обща площ от 305 кв.м. в гр.Петрич, отреден за озеленяване;<br /> възбрана върху масивна стопанска сграда, ведно с прилежащата й земя от 6 731 кв.м., находяща се в землището на гр.Петрич; <br /> възбрана върху масивна стопанска сграда със застроена площ от 750 кв.м. и масивен навес със застроена площ от 569 кв.м., находящи се в гр. Петрич;<br /> възбрана върху 2 ниви с обща площ от 3 дка, находящи се в местността &bdquo;Бухото &ndash; Поляните&rdquo; (Неволница), землището на гр.Петрич ;<br /> възбрана върху поземлен имот с площ от 4,899 кв.м., находящ се в землището на с.Кърналово, община Петрич, ведно с построените в имота сграда - шивашки цех със застроена площ от 1 346 кв.м. и пристройка със застроена площ от 288 кв.м.; <br /> възбрана върху нива с площ от 14 457кв.м., находяща се в местността &bdquo;Болницата&rdquo; &ndash; землището на с.Дрангово, общ.Петрич;<br /> възбрана върху нива с площ от 28 299 кв.м. находяща се в местността &bdquo;Гохче&rdquo; &ndash; землището на с. Самуилово, общ.Петрич;<br /> възбрана върху пасище, с площ от 721 кв.м., находящо се в гр. Петрич, местността &bdquo;Бухото - поляните&rdquo;;<br /> запор на 4 броя леки автомобили и 5 броя товарни автомобили;<br /> запор на дружествени дялове, притежавани от лицето в 5 търговски дружества;<br /> запор на акции;<br /> запор на банкови сметки.&nbsp;<br /> Името на Хаджииванов нашумя в края на миналата година, когато той беше осъден в Германия за контрабанда на цигари. Областният съд в германския град Аугсбург осъди Хаджииванов на 2 години лишаване от свобода условно, заедно с глоба от 120 хил. евро. /БЛИЦ<br />