Столична дирекция на вътрешните работи обявява конкурс за назначаване на държавна служба на осемдесет полицаи в Сектор "Метрополитен", съобщава на сайта си МВР.

Служителите ще участват в осигуряване на обществения ред, ще предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления и нарушения на територията на столичното метро. 

Също така те трябва да указват съдействие на длъжностни лица и граждани, както и да обезпечават охраната на културни, спортни, протестни и други масови мероприятия и политически прояви.

Документи на кандидатите за участие в конкурса ще се приемат от 09.07.2020г. до 23.07.2020г. включително, всеки работен ден от 09.30ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., в сградата на Столична дирекция на вътрешните работи, намираща се на ул. "Антим I" 5.