Центърът за защита правата в здравеопазването заведе днес 3 дела
Три съдебни дела заведоха днес адвокатите на Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ), съобщиха от неправителствената организация. Делата са заради системен отказ на администрацията от Здравната каса, финансовото и здравното министерства да предостави искана по надлежния ред информация, която би трябвало е публично достъпна. <br /> <br /> Едното от делата е срещу директора на НЗОК &ndash; д-р Нели Нешева, която повече от два месеца отказва да предостави информация за това какви средства са платени по всяка клинична пътека по области през последните години. Това са публични средства, събрани от здравни вноски и плащани по публични договори за лечението на хората, а те имат право да знаят как се разходват парите им, отбелязват от ЦЗПЗ. Според експертите от центъра опитите на НЗОК да скрие тази информация, в нарушение на задълженията си по Закона за достъп до обществена информация, поражда основателни съмнения за това, че разкриването й ще покаже някои нелицеприятни за шефовете на институцията обстоятелства.<br /> <br /> Второто дело е срещу министъра на финансите Симеон Дянков. То е свързано с остойностяването на медицинските дейности. Съгласно чл.55 от Закона за здравето Агенцията за икономически анализи и прогнози е задължена да извърши остойностяване на медицинските дейности, а определените от нея цени трябва да послужат като основа за сключването на Националния рамков договор. През юни обаче с решение на правителството Агенцията за икономически анализи и прогнози беше обявена в ликвидация. <br /> <br /> &bdquo;Подадохме заявление по ЗДОИ до министъра на финансите да ни бъде предоставена информация за това има ли определени цени на медицинските дейности досега, има ли определена структура на Министерството на финансите, която е натоварена да изпълнява функциите на закритата агенция и кой е неин ръководител. В законовия срок не получихме никакъв отговор&rdquo;, уточни д-р Стойчо Кацаров от ЦЗПЗ.<br /> <br /> Третото дело е срещу министъра на здравеопазването проф. д-р Анна-Мария Борисова. Съгласно чл. 86б от Закона за здравето признатите за представителни организации за защита правата на пациентите имат право да подават сигнали за нарушени права на болните и да получават информация за извършените проверки и предприетите действия по тях. От началото на годината от ЦЗПЗ са подадени повече от 30 такива сигнала до министъра на здравеопазването, но по нито един от тях не е извършена проверка от министъра и не са предприети никакви действия. Адвокатите на центъра ще искат от съда във всеки от случаите да даде задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, да задължи институциите да предоставят исканата от тях информация и да определи кратък срок, в който това бъде направено.<br /> <br /> <strong>Маргарита Благоева, БЛИЦ</strong><br />