Почти всички сгради в България са подготвени за земетресение от 7-ма степен, а в най-високо уязвимите сеизмични райони, имат подготовка и проектни характеристики, които позволяват устойчивост до 9-та степен по 12 степенна скала. Това каза проф. Емил Ботев, ръководител на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. По думите му, на територията на нашата страна няма засилена активност на сеизмичността.
&ldquo;Ние сме в относително по-спокойна зона и в момента нямаме основания за сериозни опасения, защото нашите катастрофални земетресения се натрупват с много по-малка скорост. Това личи от измерванията, които провеждаме на повърхността на земята, тъй като по принцип и по света много трудно се изследват вътрешните, дълбоки части на земните недра. И при нас тези измествания, тези скорости на отместване на отделните повърхности на земните точки на земекорните блокове са много по-малки - 1-2 мм годишно като достигат до 3-4 мм при най-активните наши сеизмични зони. В сравнение с 30-35 мм годишно в южноегейската зона и 80-85 мм годишно в акваторията на Тихия океан в крайбрежието на Чили&ldquo;, подчерта пред Радио &bdquo;Фокус&ldquo; проф. Емил Ботев. <br /> <br /> Той припомни, че при земетресение напускането на сградата не трябва да се извършва веднага при усещане на първия трус. Може да се напусне само, ако сме на първите етажи и знаем, че можем да го направим до десетина секунди. Добре е да се изчака първата минута и когато затихне трусът, можем да напуснем жилището, без да използваме асансьора. Навън трябва да застанем максимално далече от сградите. Проф. Емил Ботев подчерта, че у нас няма условия за толкова силно земетресение, което да предизвика срутване на блокове. <br />