Данните са на европейската статистическа служба Евростат. Измерен е БВП на глава от населението спрямо средния в Съюза.
Най-бедните региони в ЕС са Северозападен в България, Североизточен в Румъния, Северен централен и Южен централен в България, в които БВП е едва 27 на сто от средния за Европейския съюз. Това предаде Дарик радио по данни на европейската статистическа служба Евростат.<br /> <br /> Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението спрямо средния в Европейския съюз през 2007 г. е варирал от 26 на сто в Северозападен район в България до 334 на сто в централните стари жилищни райони на Лондон, сочат данните.<br /> <br /> В Европейския съюз има 66 региона, в които БВП на глава от населението е под 75 на сто от средния за съюза. В тази група попадат всички райони в България, по седем в Гърция и Румъния, 15 в Полша, по шест в Чехия и Унгария, по четири в Италия и Португалия, три в Словакия, два отвъдморски департамента на Франция, по един в Испания, Великобритания, Словения, Естония, Литва и Латвия. /БЛИЦ<br />