Нивото на водата в двата котлована на рудник "Кремиковци" непрекъснато се повишава и застрашава живота на работещите в участък “Водоотливна шахта”, алармираха синдикатите в металургичния комбинат. Според тях от лятото институциите са информирани за създалата се опасна ситуация, но няма реакция.
Няма никаква основателна причина да продължаваме да работим, рискувайки живота си, заявяват от рудодобивното поделение в писмо до ръководството, инспекцията по труда и министерствата на икономиката, на извънредните ситуации и на социалните грижи.
Забавената реакция на бившия концесионер и държавните органи ни поставят от месеци в положение, при което отивайки на работа, слизайки под земята, ние нямаме никакви гаранции, че ще се върнем обратно при близките си. Въпреки извършените проверки и изготвените доклади, намирането на адекватно решение на проблема не се случва. При подобна липса на яснота, ние не желаем да се превръщаме в заложници, напълно зависещи от нечие бюрократично решение, пише още в обръщението.

Синдикалната организация предупреждава, че ако до края на седмицата не получи ясен отговор за решаване на проблемите ни и план за предприемане на конкретни мерки по минимизиране риска за живота и здравето на работниците, от 02.02.2009 г. ще преустановят работа. /БЛИЦ