Правителството прие решение, с което определи щатния състав на постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел. То е приемник на Мисията ни към Европейските общности и в него ще работят 110 служители – 77 дипломати и 33 административни и технически лица.
Представителството се ръководи от посланик, който ще има един заместник. Свои дипломатически представители ще имат министерствата на външните работи, на вътрешните работи, на правосъдието, на земеделието и храните, на околната среда и водите, на отбраната, на икономиката и енергетиката, на финансите, на образованието и науката, на културата, на здравеопазването, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта, на извънредните ситуации, , както и агенция „Митници”, Патентното ведомство, Държавната комисия по сигурността на информацията. /БЛИЦ