Вицепремиерът Зинаида Златанова и министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева обсъдиха възможностите за осигуряване на финансов ресурс от фондовете на Европейския съюз за възстановяване на материалните щети в тежко пострадалите от наводненията райони на страната.
Възможен източник на финансиране е Фондът &bdquo;Солидарност&ldquo; на Европейския съюз (ФСЕС), който е създаден за реагиране при големи природни бедствия. <br /> <br /> Фондът предоставя финансова помощ на страните от ЕС, ако общият размер на преките щети от бедствието надвишава 3 млрд. евро по цени от 2002 г. или 0,6 % от брутния национален доход, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска. <br /> <br /> Съгласно Списъка на текущите прагове за страните-членки публикуван от Европейската комисия, прагът за България е 232,5 млн.евро. Правилата на Фонда позволяват извънредните мерки да бъдат финансирани със задна дата от първия ден на бедствието.<br /> <br /> Златанова и Терзиева обсъдиха възможността финансиране да се търси и чрез преалокиране на средства от Оперативна програма &ldquo;Регионално развитие&rdquo; за възстановяване на свързващата инфраструктура в засегнатите райони.<br /> <br /> В случай, че Европейската комисия възстанови своевременно плащанията по Оперативна програма &ldquo;Околна среда&rdquo;, с оглед положените от българската страна усилия, ще се търсят варианти за осигуряване на финансиране и по тази програма.<br /> <br /> След изготвянето на задълбочен анализ и оценка на щетите от наводненията, правителството ще приложи най-добрия възможен подход за отпускане на средства от европейската солидарност. /БЛИЦ<br />