42 нови пожарни автомобила ще бъдат купени с пари от Оперативна програма “Регионално развитие”.МРРБ и МВР ще подпишат споразумение на стойност 7 милиона евро.
 На 26 август /вторник/ в 14 часа, в сградата на  МРРБ заместник-министрите Искра Михайлова на МРРБ и Раиф Мустафа на МВР ще подпишат Рамково споразумение за изпълнение на програмата “Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали”. Програмата е част от Оперативната програма “Регионално развитие 2007 -2013 г.” на МРРБ. 
Новата техника е предназначена за противопожарните звена на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Стара Загора. Това са и най-натоварените в противопожарно отношение градски зони, тъй като в тези градове живеят над 40% от българското население. В тези ареали 100% от пожарните автомобилите за гасене с вода и пяна са гранично амортизирани по показателя “срок на експлоатация”. Нито един пожарен автомобил не отговаря на европейските стандарти в тази област.

Параметрите на новите пожарни автомобили са съобразени с всички съвременни европейски изисквания към противопожарната техника. С тях огнеборците ще са в състояние да пристигат по-бързо на мястото на възникнало произшествие и така ще се намали риска за възникване на крупни пожари. По-бързата реакция на пожарникарите ще намали материалните загуби и ще им позволи да защитят по-ефективно живота и здравето на българските граждани. Замяната на остарелите бензинови автомобили с дизелови ще има положително въздействие и за екологията, защото парниковите газове ще намалеят с 3t на всеки 1000l изразходвано гориво, отделянето на СО /въглероден окис/ с 95% и на СН /сероводород/ с 94%.
Новите пожарни автомобили ще бъдат снабдени със съвременно и надеждно оборудване. Целта е да се осигури максимална защита на огнеборците при изпълнение на служебните им задължения. /БЛИЦ