Над 70 вида птици ще бъдат маркирани с пръстени в Плевенско, Ловешко и Великотърновско, съобщи днес в Ловеч Весела Комаревска от Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен.
Според нея опръстеняването на дивите пернати ще бъде извършено с научна цел от екип на Българска орнитологична централа към Института по зоология при Българска академия на науките. Птиците ще се ловят със стандартни орнитологични мрежи. След маркирането им те ще се връщат на свобода. Експерти от сектор "Защитени територии и биологично разнообразие" към РИОСВ - Плевен ще контролират опръстеняването.
Според Комаревска 58 акта за нарушения на законодателството за опазване на околната среда са съставени от РИОСВ-Плевен от началото на годината до края на месец септември. Най-много са актовете, написани на замърсители на въздуха - 22 броя. 14 пък наброяват актовете за нарушения, свързани с опазването на биоразнообразието и защитените територии, а 13 пък са актовете за неправилна дейност при управление на отпадъците.
До момента по съставените актове са издадени 52 наказателни постановления на обща стойност 60 950 лв. и са наложени 13 санкции на обща стойност 126 668,45 лв. - от тях 4 са за замърсяване на въздуха, а 9 на води. Гергана Димитрова, БЛИЦ