Перспективите за добив на природен газ от находище Девенци обсъдиха министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров и представители на "Дайрект петролеум България" ЕООД, съобщиха от МИЕ. Фирмата провежда вече 4 години търсене и проучва за нефт и газ в България.
По предварителни оценки на дружеството находище Девенци е високоперспективно, показващо потенциал от значителни запаси, като добивът на природен газ може да задоволи до 50 на сто от потребностите на природен газ в страната за период от 2-3 години.
"Дайрект петролеум България" ЕООД планира провеждането на дългосрочни пластови изпитания, които се очаква да започнат в началото на лятото. По предварителни оценки първият добив на газ от находището се очаква да бъде осъществен в средата на 2010 г.
Находището в Девенци все още не е оценено напълно от гледна точка на неговия потенциал.
За целите на изпитанието се предвижда добив на природен газ и кондензат (лек тип нефт). С оглед на икономия на ресурс, се планира природният газ да бъде използван за производство на електроенергия, а кондензатът да бъде продаден на българска рафинерия. При разработката на находището се планира прилагането на най-съвременни методи с цел опазване на околната среда и минималното й нарушаване. Министър Петър Димитров увери ръководството на компанията, че МИЕ ще съдейства по всички аспекти на проучването, разработката и добива на находище Девенци и препоръча да започнат незабавни разговори с БЕХ и газовите компании към него за оказване на необходимото съдействие./БЛИЦ