Управителят на НЗОК Нели Нешева обяви, че трудът й си има цена и тя не смята да върне парите от бонуси, които е взела.
&ldquo;Когато един човек не може да оцени себе си, не може да иска обществото да го оцени. Когато не може да застане и защити хората си, той е лицемер. Ако не може да каже, че иска достатъчно средства за колкото трябва да се оцени трудът му, очаква някой друг да му даде под масата. Моят труд има цена и съм го оценила сама, отсече Нели Нешева. - Данъчна тайна са средствата, които всеки човек получава като възнаграждение. Получила съм 12 156 лв., а 13 500 бруто. Няма да върна парите, тъй като съм ги заслужила.&rdquo;<br /> <br /> Оказа се, че подуправителят на НЗОК Марияна Василева е получил повече от своя началник Нели Нешева. Така управителят на НЗОК е получила брутно 13 507 лв като бонус, докато на нейната подчинена са изплатени 16 842 лв. <br /> <br /> Нешева обяви, че трябва да се скъса с практиката подчинените да получават повече от началника си. Това обаче е факти при директорите и зам.-директорите на РЗОК. Те са получили през миналата година като бонус съответно 6232 лв за директорите и 6994 за техните заместници.<br /> <br /> Бонусите по веригата в системата на НЗОК правят доста привлекателна работата там. Главният секретар е получил 7788лв, началниците на кабинети 4097лв, а от вътрешният одит 3840 лв. Директорите на дирекции в касата са прибрали 12 064 лв, а от финансовия контрол три пъти по-малко 4643 лв. Главните счетоводители са се разписали срещу 7789 лв, а началниците на отдел в контролните дирекции 9482 лв. Главните експерти в контролните дирекции са получили по 7772лв, а техните колеги от останалите дирекции 3996лв. Старшите експерти в касата получили 1878 лв, а младшите 1588 лв брутно възнаграждение.<br /> <br /> &ldquo;Създадохме ритмично заплащане на средствата за болнична помощ &ndash; за цялата година имаме оплаквания само от две каси за недостиг на направления в доболничната помощ. Успокоихме системата, тъй като приложихме нова методика, която е по-гъвкава. Ръководителите на лечебните заведения преценяват с какви средства разполагат и могат сами да управляват тези средства. Нямаше болница, която в края на годината не е получила последното плащане, по същия начин стои въпроса и по отношение на аптеките. Това е положителната новина, която трябва да чуят пациентите. НЗОК претендира за стабилност. Заварихме разнебитена система, която всеки очакваше да рухне. Никой не очакваше ние да разплатим всички средства. Лекари в районните каси работят с 400 &ndash; 500 лв заплата. Ние не сме държавно ведомство, а финансова институция, която носи отговорността за 3 млрд.лв&rdquo;, подчерта Нешева.<br /> <br /> Шефката на НЗОК обяви още, че има финансова криза, както и крещяща нужда от реформа. &ldquo;Нежеланието всички да се обединим и да работим за преодоляване на тази криза е причина за атаките с разгласената информация за бонусите. Как хората да бъдат лоялни и коректни, защо не искаме да оценяваме достойно нашите служители, възмути се управителят на НЗОК. - Защо трябва да сме лицемерни и да кажем, че 400 лв на един лекар в РЗОК са достатъчни. След като успокоихме системата станахме неудобни.&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;Средствата за допълнително материално стимулиране са в две пера &ndash; икономии на Фонд &quot;Работна заплата&quot;, а другото е по Закона за здравното осигуряване, което дава право на служителите да получат до 25% от контролните дейности. За първи път 8,8 млн. лв. от административните разходи и икономиите бяха преразпределени в здравноосигурителни плащания по-специално в болничната помощ. Това беше в края на 2010 г. и Надзорният съвет на касата ме подкрепи, припомни Нешева. - 2011г. до юли месец системата започна да работи синхронно, защото положихме много усилия. Аз оценявам служителите и екипа си и оценявам моя труд и загубата на лично количество свободно време и здраве, тръгвала съм си в осем часа вечерта.&rdquo; <br /> <br />