Състоянието на комплексните и значими язовири в страната, 54 на брой, е нормално, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Процентът на запълване на язовирите от каскада "Арда" е както следва: язовир Кърджали - 74,9%, има свободен обем; язовир Студен кладенец - 100,1%, което е 234 м3/сек, без това да създава опасност за населението; язовир Ивайловград - 119,9%, прелива с 266,4 м3/сек.
На територията на страната преливат общо 6 от комплексните и значими язовири, като другите 4 са: яз. Боровица - с 0,060 куб.м/ сек, яз. Камчия - с 14 куб.м/ сек., яз. Ясна поляна - с 1,3 куб.м/ сек., яз. Йовковци - с 8,7 м3/сек.<br /> <br /> Процентът на запълване в останалите комплексни и значими язовири е: язовирите, предназначени за напояване, имат общо 48 процента свободен обем, тези за питейно-битово водоснабдяване имат свободен обем от 74,7 процента, или сумарно свободният обем в комплексните язовири е 64,2.<br /> <br /> В момента контролирано се освобождават обеми чрез отваряне на основния изпускател в четири язовира: язовир Тракиец - 4 куб.м/ сек ., чрез напоителни канали извън коритото на река Харманлийска; язовир Ахелой - 1 куб.м/ сек. ; язовир Г. Трайков - 7 куб.м/ сек.; язовир Йовковци - 4,11 куб.м/ сек. Язовир &quot;Панчарево&quot; е замръзнал, има 30 см. лед и свободен обем 1,9 милиона кубически метра.<br /> <br /> По данни на басейновите дирекции, в засегнатите области броят на малките язовири е: Хасковска област - 230 броя, Област Кърджали - 78, Област Стара Загора - 197. Язовир Иваново е със залята площ 503 дка и след аварията са изпуснати през язовира 3,145 млн. куб. метра водна маса, което е причина за нанесените големи щети в с. Бисер и покачването на нивото на река Бисерска.<br /> <br />