Днес бяха демонстрирани част от възможностите на „Платформа за изграждане и предоставяне на услуги на гражданите”, която ще бъде внедрена като пилотен проект в общините Костинброд и Каварна. За целта на демонстрацията представител на медиите влезе в ролята на гражданин, който подаде няколко сигнала до общинската администрация в Костинброд – през интернет и чрез обаждане до кол-центъра, изграден в общината, съобщиха от Майкрософт България.
Участниците и присъстващите на демонстрационното представяне имаха възможност да наблюдават в реално време реакциите и действията на общинските служители, свързани с приемането и обработването на сигналите, чрез платформата за електронно обслужване. Това стана възможно с осъществяването на видеоконферентна връзка с община Костинброд чрез технологията за интергирани комуникации на Майкорсофт – Unified Communications.
„Платформа за изграждане и предоставяне на услуги на гражданите” бе представена в края на месец ноември 2008 г., когато министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, генералният директор на Майкрософт България Огнян Киряков, кметът на Костинброд Красимир Кунчев, заместник-кметът на община Каварна Севинч Касабова и управителят на ЦАПК „Прогрес” Пламен Матеев подписаха споразумение за внедряването на платформата в двете пилотни общини – Костинброд и Каварна. Очаква се внедряването да приключи през месец май 2009 г.
Внедряване на „Платформа за изграждане и предоставяне на услуги на гражданите” помага на общините да отговорят на основните предизвикателства, пред които се изправят всеки ден: подобряване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса чрез опростени и автоматизирани процеси; повишаване на оперативната ефективност в самата община (чрез споделянето на услуги, технологии, ресруси и информация); подобряване на отчетността; използване в максимална степен на всички възможности, които предлагат технологиите (гъвкава, интегрирана и сигурна среда за по-ефективно използване и управление на ресурсите); грижа за околната среда (намаляване до минимум на използването на хартиени документи), подкрепа за местната икономика, предоставяне на социални грижи и подобряване производителността на служителите.
Платформата позволява интегриране на всички вече изградени и съществуващи системи в общините, което дава възможност за използване в макисмална степен на наличните ресурси и натрупания опит на служителите за работа със съществуващите системи. Тя е разработена от Майкрософт, а процесът по внедряване в първите две общини се осъществява от консултантите на Майкрософт България и специалисти от ЦАПК „Прогрес” и Парафлоу Комюникейшънс. Като технологични партньори се присъединяват и Сиско Системс България, ЕМС и Дел. /БЛИЦ