Мислили ли сте някога в детайли за процеса на сънуването? Ако не, по-добре го направете, защото сънищата имат огромна роля за развитието на нашето съзнание до определено ниво. Доказан факт е, че всеки човек преживява феномена на сънуването за 90 минути до 2 часа на нощ. По тази причина е добре да имате представа за важността и значението на символите в сънищата.
Значение на сънищата<br /> <br /> Според дефиницията на &bdquo;бащата&ldquo; на психологията Зигмунд Фройд сънищата могат лесно да се разделят в две основни части: първата е явният сън, а втората &ndash; латентният сън.<br /> <br /> ЯВЕН СЪН (манифестирано съдържание )<br /> След събуждане от сън мислите и чувствата, които помните и можете лесно да опишете със собствени думи пред други хора, ако е необходимо &ndash; това, според Фройд, е явният сън. Това е съдържанието на съня, което в действителност е усетено, а в резултат значението на съня е променено. В такава ситуация хората не разкриват действителното съдържание на съня си пред други хора.<br /> <br /> ЛАТЕНТЕН СЪН (латентно съдържание )<br /> Тази част на съня е действителната и е базирана на реалността. Затова не може да бъде обяснена или интерпретирана, тъй като си остава една и съща.&nbsp;Зигмунд Фройд стига по-далеч, развивайки концепцията за съня, която предполага, че сънуващият се стреми да усети латентния сън. Тази активност се налага, за да може да се превърне в явен сън, който от своя страна да бъде по-приемлив и разбираем за обществото като цяло. Този цялостен метод по превръщането на латентния сън в явен сън е известен като работа на съня.<br /> <br /> Като имате предвид горното обяснение, може да допуснете, че сънищата са универсален феномен, който се случва на всеки човек. В допълнение е важно да помните, че повечето сънища не могат да имат просто обяснение, а също да имате предвид, че хора, принадлежащи на различни култури, могат да имат сходни видове сънища.&nbsp;Силно препоръчително е да познавате и разбирате различните видове сънища и символи в тях по подходящия начин. Ето 10 важни символа в сънищата:<br /> <br /> ДА БЪДЕШ ПРЕСЛЕДВАН<br /> Това са сънищата с преследване, в които хората изпитват огромно безпокойство и тревога. Именно заради безпокойството тези сънища се помнят. Тази форма на съня помага на човек да се фокусира върху онези атрибути, които изискват най-много внимание.<br /> <br /> ВОДА<br /> В този интересен вид сън емоциите са потиснати с помощта на водата и в същото време нашето подсъзнание може да бъде описано като вода. В този сценарий качеството на водата може да се опише като бистра или мътна, спокойна или бурна и това дава представа за начина, по който хората се справят със своите емоции.<br /> <br /> ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА<br /> Ако по време на сън преживявате различни форми на превозни средства като самолети, коли или кораби, това е знак за посоката в живота ви в генерален план. Същевременно този атрибут трябва да се тълкува като знак за това, колко контрол и управление имате върху живота си според собствените ви представи и въображение. Тези значения на придвижване може да дават начин за по-добра настройка на посоката, в която се движите в живота си.<br /> <br /> ХОРА<br /> Понякога хората виждат други хора в съня си, което е отражение на различни аспекти от техния живот. Обикновено тези хора са корелация на различни видове характеристики, които трябва да бъдат разбрани правилно. В допълнение: различни типове хора са свързвани с различни видове персонални проблеми, които трябва да бъдат разрешени &ndash; продължаване на връзка и т.н.<br /> <br /> КЛАСНА СТАЯ<br /> Обикновено в такива видове сънища сънувате, че сте в клас, че ви изпитват и изобщо не сте подготвени. С помощта на тези символи в сънищата хората си припомнят онези уроци, които са придобили във времето на училището.<br /> <br /> ПАРАЛИЗА<br /> Това е много важен вид сън, по време на който хората изпитват чувство на парализа. Тя обхваща цялото им тяло и ги поставя в невъзможност да извършат онези действия, които трябва, според развитието на съня. Този сън също може да бъде отнесен към аспекта за липсата на идеален контрол върху реалния живот.<br /> <br /> СМЪРТ<br /> Смъртта винаги е нещо свързано с негативни емоции, а в този случай може да се отнесе към случваща се драматична промяна в живота на сънуващия. С други думи, нещо е приключило, нещо ново заема неговото място, а сигналът е, че трябва да се подготвите за промяната и за новата фаза в живота си.<br /> <br /> ЛЕТЕНЕ<br /> Когато в съня си летите или се виждате отстрани да летите, трябва да имате предвид, че са възможни две различни тълкувания. Едното е свързано с високо летене, а другото &ndash; с ниско. Високото летене може да означава, че човек прогресира в живота и е сигурен в постигането на целите си. Ниското летене от своя страна предполага проблеми и фрустрация. По тази причина това е един от най-значимите видове сънища, които подчертават нивото на ангажираност и отдаденост на даден човек.<br /> <br /> ПАДАНЕ<br /> Сънищата с падане често се асоциират с негативни възприятия и резултати. Това обаче невинаги е така. Този вид сън има много силна връзка с усещането за спокойствие и понякога също е свързан с чувството за липса на контрол.<br /> <br /> ХРАНА<br /> Ако сънят ви е свързан с храна, този феномен може да бъде отнесен към много различни атрибути като енергийно ниво, настроения или духовност на индивида. Този вид сън се асоциира с друг фактор като глад, което предполага нужда от някакъв вид информация, допълнителни сведения.<br /> <br /> В крайна сметка<br /> <br /> Имайте предвид, че всички тези видове сън имат много силно влияние върху съзнанието на широка основа. На практика сънищата осветяват различни атрибути, които трябва да се вземат под внимание, защото могат да донесат ползи. Тези символи в сънищата могат да променят живота ви и същевременно носят увереност по отношение на различни действия в ежедневието. Сънищата стават особено важни с течение на времето, защото дават отражение върху емоциите, настроенията и мислите.<br /> <br /> Понякога мистични, друг път интересни или приятни, сънищата развиват личността и в крайна сметка оформят нашия образ, определят кои сме в реалността. Ако сте преживели подобни сънища като описаните по-горе, опитайте да ги съотнесете към вашия живот и да развиете някакъв план, който да ви помогне да станете по-продуктивни и организирани. Никога не е късно да работите върху онези елементи, които ви пречат да постигате набелязаните цели.<br /> <br /> <strong>Източник: Мегавселена</strong><br type="_moz" />