Неплащането на работни заплати да се криминализира поискаха от КНСБ и КТ "Подкрепа".
Двата синдиката настояват за анекс на споразумението им с Главна инспекция по труда, като в него да бъде отбелязано, че ако работодателите един месец не платят дължимите възнаграждения, трябва задължително да дават справка за дължимите заплати и осигуровки.<br /> <br /> В България никой не следи статистиката за начислени, но неизплатени заплати, посочи вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров след консултативен съвет на ръководствата на синдикатите в централата на КТ &quot;Подкрепа&quot;.<br /> <br /> Ужасяваща е картината на пазара на труда за цялата 2010 година, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Според него в условия на криза работодателите не спазват условията за здравословни и безопасни условия на труд и в споразумението трябва да има по-категорични изисквания да го правят.<br /> <br /> Припомняме, според изнесени скоро данни от НСИ продължава тенденцията на увеличение на дълговете на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката. От там също отчетоха, че се увеличават и задълженията към персонала от нередовно изплащане на заплати.<br />