18-20 000 миньори и енергетици са застрашени от съкращения в условията на финансово-икономическата криза, обхванала цялата национална икономика. В добивната промишленост първоначално бяха засегнати добивът на метални руди и на строителни материали, а през последните месеци все по-силно кризата обхваща въгледобивната промишленост, енергетиката, добива на нерудни полезни изкопаеми и скално-облицовъчни материали, сочат от миньорската федерация в КНСБ в декларация, адресирана до основните институции на държавната власт.
България е една от страните в Европейския съюз с най-нисък жизнен стандарт. Това е абсолютно неприемливо за нас като социални партньори, заявяват синдикалистите Те настояват&nbsp;пред изпълнителните органи на държавата, Народното събрание и всички политици за приемане&nbsp;на антикризисна програма за 2009 г. и периода до 2013 г. с оглед възстановяване и развитие на минната индустрия, като част от националната икономика.<br /> В декларацията се искат още решителни мерки за изкореняване на корупцията на всички <br /> етажи на властта,&nbsp;в добивната промишленост -&nbsp;елиминиране на незаконния добив на подземни <br /> богатства и прекратяване корупционните практики, свързани с умишлено забавяне решенията по искания за концесии за добив, разрешения за геоложки проучвания и внедряване на нови технологии; да бъде изработен нов закон за подземните богатства, гарантиращ развитието <br /> на добивната индустрия, и да бъдат приети промени в Закона за енергетиката, които да&nbsp;гарантират енергийната независимост на страната. /БЛИЦ