Увеличение на заплатите в частния сектор с около 11 процента от юли искат синдикатите. Те се аргументират с данни на социалното министерство за производителността на труда и инфлацията.
Работодателите&nbsp;контрират, че за увеличение на възнагражденията може да се мисли само в секторите, в които има висока производителност на труда.<br /> <br /> На базата на инфалцията, производителността на труда, конкурентноспособността и данъчната тежест за бизнеса синидкалните експурти пресмятат по утвърдена преди години методика, че&nbsp;заплатите в частния сектор трябва да скочат с 11,07% през тази година. Това е т.нар. препоръчителен индекс, който за последно бе приложен преди разгръщането на кизата през 2008 година. Тогава е бил около 14%. <br /> <br /> Индексът е препоръчителен, което означава, че работодателите могат и да не увеличат заплатите според него.<br /> <br /> Според Българската стопанска камара скок от 11 процента може да има в много малко браншове, например в металургията и фармацията, с изключение на аптеките. От стопанската камара заявяват, че необмисленото повсеместно увеличение на заплатите крие рискове за по-голяма безработица. Освен това и без такъв индекс миналата година&nbsp;средната заплата&nbsp;скочила реално с около 8 процента.<br /> <br /> Преговорите между социалните партньори започват още този месец. ще се обсъжда евентуален ръст на минималната и на социалната пенсия,&nbsp;на детските надбавки и помощите за деца с увереждания. По експертни разчети за целта ще трябват още 95 млн. лв.