Уважаеми граждани, Свидетели сме на безпрецедентна атака срещу държавността в България. В момент, в който Европа е залята от бежанска вълна, изпълнителната власт в страната, в лицето на Министерски съвет и Министерство на финансите, оголва и обезличава всички звена, грижещи се за нейното опазване. Прави го с безумно и задкулисно предложение за „реформи“ в сектор „Сигурност“. Това се заявява в декларация, изпратена от СФСМВР.
<strong><u><em>Ето какво се казва още в документа:&nbsp;</em></u></strong><br /> <br /> Решение, взето от страна на управляващите, които отвращават и прогонват професионалистите в системата. Хора, отдали живота си за България. <br /> <br /> Сега е моментът да покажем на политиците, че не те определят държавността, а народа!<br /> <br /> Това е смисълът на демокрацията, а ние като служители в МВР сме част от този народ!<br /> <br /> Атаките от страна на Министерски съвет във всевъзможни медии, доведоха до тоталното сриване на авторитета на институцията МВР. Превърнаха, тези които пазят обществения ред и държавността в &bdquo;Обществен враг №1&rdquo;. Направиха го целенасочено и тенденциозно. По този начин ще постигнат своите политически цели, но предават националните интереси.<br /> <br /> Как и с какво политиците и управляващите&bdquo;спомогнаха&ldquo; през всички тези години на преход на народа да посрещне постоянната икономическа криза, в която се намираме?! Намалиха заплатите си, отказаха от социалните си придобивки, намалиха субсидиите за партиите?&nbsp;С какво работещите в системата на МВР съгрешиха, че само и единствено те трябва да понесат открито престъпното управление на държавата за целия преходен период !?!<br /> <br /> Защо превръщат служителите в системата за сигурност и самата система в &bdquo;жертвен агнец&ldquo;, при положение, че единствено и само управляващите носят цялата отговорност за нереформирането на сектора? И това при положение, че няма закон в страната ни, който да е бил променян по-често от този на МВР - най-често абсолютно безцелно и безрезултатно.<br /> <strong><br /> Сега е моментът всички, работещи в тази система да вдигнат глава</strong>, <br /> <br /> да покажат, че в тази система работят истински достойни хора, а не червеи, готови да потънат под ботуша на политическата върхушка.<br /> <br /> Ние трябва да покажем на хората, че това е заплаха за националната сигурност, това е откровена гавра с нас и нашите семейства! <br /> Тук и сега трябва да покажем кои са истински достойните хора и патриоти! <br /> <br /> Задават ли си въпроса политиците, какво би се случило, ако всички честни и достойни хора, работещи в системата на МВР, подадат заявление за напускане в рамките на един месец? Кой ще ги пази от &bdquo;народната любов&ldquo; и от непрестанно напиращия миграционен поток? <br /> Нека всички се обединим срещу това национално предателство и да покажем ясно, че няма да позволим държавата да бъде затрита! <br /> <br /> Нека всички служители от структурите на МВР и сектор &bdquo;Сигурност&ldquo;, да заявим категорично, че <br /> <br /> <strong>опитите за гавра с нас приключиха!<br /> </strong><br /> Нека Консултативният съвет за национална сигурност при Президента, да прецени - кой в действителност носи националната заплаха за тази държава!<br /> <br /> За последната година политиците ни отнеха много. Да не им позволяваме да ни отнемат всичко!<br /> <br /> Нека да спрем унищожението на България!<br /> <br /> Да продължим това, което започнахме заедно. Да се обединим и на 08.11.2015г. гр. София, площад &bdquo;Народно събрание&ldquo; в 13.00ч. да покажем, че няма да позволим България да бъде унищожена <br /> <br /> <strong>Исканията, които отправяме са:</strong><br /> &bull; Незабавно оттегляне на законопроекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 в частта му, засягащ социални права на служителите в Сектор &bdquo;Сигурност&ldquo;.<br /> &bull; Право на колективен трудов договор за държавните служители в Сектор &bdquo;Сигурност&ldquo;.<br /> &bull; Право на синдикалните организации в Сектор &bdquo;Сигурност&ldquo; да се присъединяват в национално представителни синдикални организации.<br /> &bull; Обвързване на заплатите в Сектор &bdquo;Сигурност&ldquo; със социално измерим критерий &ndash; средната работна заплата за страната.<br /> Да покажем, че заедно можем повече. Да дадем шанс на сигурността в България.<br /> <br /> <br /> СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР (СФСМВР) е най-голямата синдикална организация в МВР. Основана е през февруари 2009 година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 6 500 служители на МВР &ndash; както полицаи, пожарникари и спасители, така и държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР. <br /> <br /> Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация на служителите в МВР. <br /> <br /> СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.<br /> &nbsp;