Светият синод на Българската православна църква (БПЦ) реши да бъде подготвено и изпратено писмо до Комисията по досиетата във връзка с искане за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби.
Това се посочва в решение на синода, публикувано на сайта на българската патриаршия.<br /> С решението се дава съгласие да бъдат отворени досиетата на висшия клир в БПЦ.<br /> <br /> В писмото ще бъде представен списък с трите имена, ЕГН, длъжността и периода на заемане на длъжността за лицата, извършвали или извършващи публични дейности от 22 декември 2006 г. до настоящия момент в БПЦ.<br /> <br /> Данните ще са за българския патриарх, за епархийските митрополити, епископите, ректорите на семинариите и за игумените на манастирите - Рилски, Бачковски и Троянски. <br /> Преди няколко седмици от синода заявиха, че ще откажат на Комисията по досиетата данни за проверка за агентурно минало с аргумента, че Българската православна църква е вероизповедание, а не религиозна общност.<br /> <br /> Според Закона за досиетата религиозните общности подлежат на проверка за принадлежност към репресивния апарат на Държавна сигурност. Аргументът на БПЦ обаче беше оборен от юристи.<br /> <br /> Междувременно от Комисията по досиетата заявиха, че проверката ще се състои дори и данните от Светия синод да не бъдат изпратени.<br /> <br />