Уникална за Европа автоматизирана система за дистанционна диагностика беше открита днес в УНСБАЛ „Св. Екатерина” в София от министъра на здравеопазването Евгений Желев.
&bdquo;Автоматизира система за дистанционна диагностика е нова за България, нова и за Европа и дава широки възможности за бърза, точна и навременна намеса на високоспециализирани специалисти при оказване помощ в изключително тежки случаи, каквито са инфарктите. С нея поставяме едно добро начало и Министерството на здравеопазването поема ангажимент до края на 2009 г. да осигури необходимите финансови средства за въвеждането на подобни автоматизирани системи и останалите университетски специализирани болници в гр. Пловдив, Варна, Плевен и в Стара Загора.&rdquo;, подчерта министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев. Той изтъкна, че по този начин ще се увеличат значително възможностите на спешната помощ да спасява човешки живот в периода на така наречения &bdquo;златен час&rdquo; &ndash; първия час след настъпването на сърдечния инфаркт. <br /> Въвеждането на автоматизираната система за дистанционна диагностика е осигурено от Министерството на здравеопазването като за целта са отпуснати 133 778 лв. Системата включва специални мобилни устройства &ldquo;DYNA-VISION&rdquo;, поставени в 10 линейки на Спешна медицинска помощ, специализиран софтуер за визуализация на постъпващите данни, както и мобилна работна станция, базирана в УНСБАЛ &bdquo;Св. Екатерина&rdquo;. Целта е до дежурните кардиолози в УНСБАЛ &ldquo;Св. Екатерина&rdquo; да се достави в реално време информация за ЕКГ, пулс и сатурация на пациенти, намиращи се в линейките на спешна медицинска помощ. С навременното доставяне на предварителна информация от мястото на пациента /дом, офис и т.н./ или по време на превозването му към болничното заведение - значително се подобрява координацията на екипите и се увеличава ефективността при вземането на спешни решения. <br /> Директорът на УНСБАЛ &bdquo;Св. Екатерина&rdquo; проф.Генчо Начев даде пример, че с въвеждането на подобна система за дистанционна диагностика в област Бари, Италия, е постигнато 3-кратно намаление на смъртността от инфаркт. <br /> Пред гостите и многобройните представители на медиите беше проведена демонстрация на системата в реално време. В контролния център в болницата бяха регистрирани данни за състоянието на пациент в линейка, предавани от мобилно устройство, които позволяват на специалистите в &bdquo;Св.Екатерина&rdquo; да имат пълната информация още преди неговото хоспитализиране. Допълнителна възможност на автоматизираната система е интеграцията в наскоро въведения електронен здравен портал с електронните здравни картони /досиета/ на българските граждани. /БЛИЦ