Жители и представители на граждански сдружения от Банско, подкрепени от техни колеги от Самоков и Сепарева баня, връчиха на премиера Бойко Борисов писмо с искане за спиране на обществените поръчки, обслужващи зелените олигархични кръгове.
<p>В писмото конкретно са посочени кои зелени НПО-та и лица са ги спечелили. От него става ясно какво огромно разхищение на европейски и национални средсва е извършвано през последните години под фалшивия предтекст за опазване на природата.&nbsp;</p> <p>След като връчиха писмото на премиера хората от Банско,Самоков и Сепарева баня се отправиха на&nbsp;протест&nbsp;с викове:&nbsp;&bdquo;Зелена мафия&rdquo;;&nbsp;&bdquo;Екорекетьори&rdquo;;&nbsp;&bdquo;Вън зелените олигарси от планините&rdquo;. Протестиращите се насочиха към Шератон, където МОСВ и зелени организации разпределят нови 100 млн.лв ужким за опазване на биоразнообразието за 2016 г.</p> <p>&nbsp;Ето и пълният текст на писмото до премиера Бойко Борисов:&nbsp;</p> <p>&nbsp;До</p> <p>&nbsp;Г-н Бойко Борисов,&nbsp;</p> <p>Министър-председател&nbsp;</p> <p>на Република България&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Уважаеми господин министър-председател,</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>С това писмо искаме да Ви запознаем с едно от най-уродливите лица на българската олигархия &ndash; тази на псевдоеколозите.&nbsp;</p> <p>В приложения списък ще намерите спечелените проекти от НПО-та, състоящи се от 5-6 души и съпругите им. Не претендираме за изчерпателност, заради основателните съмнения, че същите лица имат още НПО-та, фирми и допълнително усвояват пари като експерти в проекти, спечелени с чужди имена.&nbsp;</p> <p>От милионите, които зелените са усвоили, в българската икономика не влезли постъпления - няма платени данъци, няма разкрити работни места. Движението на парите е еднопосочно.</p> <p>&nbsp;&nbsp;Поради нишата, която хитро са си избрали, косвени ползи от дейността им не могат да бъдат измерени - единственото видимо са протестите им и действията им срещу туризма и управлението в България.</p> <p>&nbsp;Зелени Балкани, Стара Загора - бенефициент/изпълнител/партньор (Тома Белев, член на Междуведомствената комисия &ndash; специализиран състав на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)&nbsp;</p> <p>https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19663</p> <p>&nbsp;650&nbsp;000 лева да хранят черни лешояди</p> <p>&nbsp;&nbsp;ttp://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19494</p> <p>&nbsp;&nbsp;1&nbsp;100&nbsp;000 лева за отглеждане на планински кеклик</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=59985</p> <p>&nbsp;420&nbsp;000 лева за даване на акъл как да се управлява Язовир Овчарица</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19447</p> <p>&nbsp;470&nbsp;000 лева за отглеждане на лалугери</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=59556</p> <p>&nbsp;1&nbsp;700&nbsp;000 лева за садене на върби</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=3534</p> <p>&nbsp;3 милиона лева за броене на големи европейски лешояди</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4282</p> <p>&nbsp;3 Милион лева за броене на соколи</p> <p>&nbsp;Българско Дружество за Защита на Птиците - бенефициент/изпълнител/партньор</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=3361</p> <p>&nbsp;4 милиона лева да броят ястреби и орли</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=3533</p> <p>&nbsp;&nbsp;4 Милиона лева да опазват пеликани около Бургас (те измряха)</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=3819</p> <p>&nbsp;5.5 милиона лева да напишат план как да се опази червеногушата гъска.&nbsp;Поискали са в този план още 50 милиона лева, за да я опазят &ndash; вижте на сайта на МОСВ.</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4045</p> <p>&nbsp;5.5 милиона лева да наглеждат египетски лешояд</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4762</p> <p>&nbsp;8 милиона лева да пазят царски орли от жици</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4765&amp;docType=pdf</p> <p>&nbsp;4 милиона лева за строене на гнезда за малък петнист орел</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19773</p> <p>&nbsp;95&nbsp;000 лева за опазване на лешояди в Родопите</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=3476</p> <p>&nbsp;18&nbsp;000 лева за лятна лекция сред природата</p> <p>&nbsp;&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=23716</p> <p>&nbsp;&nbsp;90&nbsp;000 лева за училищни лекции</p> <p>&nbsp;Зелени Балкани Пловдив - бенефициент/изпълнител/партньор</p> <p>&nbsp;(Тома Белев, член на Висш екологичен експертен съвет към МОСВ)</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19840</p> <p>&nbsp;780&nbsp;000 лева за строене на гнезда с мидички в Поморийско езеро</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=59567</p> <p>&nbsp;700&nbsp;000 лева за броене на чапли в Марица</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=59986</p> <p>&nbsp;200&nbsp;000 лева за даване на акъл как да се управлява язовир Конуш</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19665</p> <p>&nbsp;ВВФ - бенефициент/изпълнител/партньор (Веселина Кавръкова, жена на Тома Белев + Любомир Костадинов, Александър Дуцов и Константин Иванов, които провалиха форума на министър Ангелкова)</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=59388</p> <p>&nbsp;700&nbsp;000 лева за опазване на лияни и хвойни около Марица</p> <p>&nbsp;ttp://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19418</p> <p>&nbsp;1&nbsp;400&nbsp;000 лева за броене на пеликани и даване на акъл как да се опазят в Сребърна (те после измряха всичките)</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4761</p> <p>&nbsp;800&nbsp;000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват</p> <p>&nbsp;Фондация Биоразнообразие - бенефициент/изпълнител/партньор</p> <p>&nbsp;(Петко Цветков, член на Национален Съвет на ПП Зелените) и Стефан Аврамов)</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4322</p> <p>&nbsp;4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4761</p> <p>&nbsp;800&nbsp;000 лева да помагат на риби в русенски лом да плуват</p> <p>&nbsp;https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&amp;n_proj_id=4322</p> <p>&nbsp;4 милиона лева да броят птици в Атанасовско езеро</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=3422</p> <p>&nbsp;50&nbsp;000 лева за лятна екологична академия</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=3556</p> <p>&nbsp;50&nbsp;000 лева за издаване на екологични книжки</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=19846</p> <p>&nbsp;580&nbsp;000 лева за наблюдение на диви кози и мечки във Витоша</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&amp;id=59604</p> <p>&nbsp;450&nbsp;000 лева за броене на трипръсти кълвачи, глухари и белогръби кълвачи</p> <p>&nbsp;СДП Балкани &ndash; бенефициент/изпълнител/партньор (Андрей Ралев, ковчежник на ПП Зелените,&nbsp;Андрей Ковачев, бивш съпредседател на ПП Зелените +&nbsp;Катерина Раковска &ndash; съпруга на Андрей Ковачев&nbsp;и&nbsp;действащ съветник в съвета разпределящ парите за биоразнообразие в МОСВ)</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&amp;id=19846</p> <p>&nbsp;&nbsp;580&nbsp;000 лева за броене на диви кози и мечки</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&amp;id=59508</p> <p>&nbsp;1&nbsp;000&nbsp;000 лева за мътене на яйца от костенурка в Алдомировското блато</p> <p>&nbsp;https://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=partner&amp;id=59356</p> <p>&nbsp;2 милиона лева&nbsp;да гледат дива коза, да заплождат пеперудата Червен Аполон и да търсят спокойни храсти за дива мечка.&nbsp;Тук партньор по проекта е Природонаучният музей към БАН, където зам.-директор е&nbsp;Стоян Бешков&nbsp;&ndash; член на национален съвет на ПП Зелените и кандидат-депутат от Кърджали, където е роден Тома Белев</p> <p>&nbsp;600&nbsp;000 лева да просвещават билкари да не берат много билки, че щели да&nbsp; свършат. БНР участва официално!!!</p> <p>&nbsp;Оставаме на Вас да прецените дали има корист в действията им и кои са хората, претендиращи да изразяват общественото мнение по въпросите на туризма и екологията.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,</p> <p>&nbsp;Търпението на българския народ вероятно няма граници. Но на цинизма в политиката веднъж завинаги трябва да се сложи край. Народът в Пиринско Ви приканва ЗАЕДНО ДА СЕ ИЗПРАВИМ СРЕЩУ ЗЕЛЕНАТА ОЛИГАРХИЯ в името на интересите на гражданите, закона и справедливостта.</p> <p>&nbsp;Не е възможно, докато всички отговорни фактори в държавата се мъчат да подсигурят социалната, здравната, стопанската и системите за сигурност и образование, да съществува добре организирана мафия за източване на европроекти и на държавната хазна!</p> <p>&nbsp;ЗЕЛЕНИТЕ МИЛИОНЕРИ СА ИСТИНСКАТА ОЛИГАРХИЯ В БЪЛГАРИЯ и е крайно време правителството и лично Вие да пресечете порочната им практика да работят срещу интересите на народа и да обричат бъдещето на държавата.</p> <p>&nbsp;НЕ МОЖЕМ ДА ОБЯСНИМ НА ДЕЦАТА СИ, ЧЕ ЕДИН ЛЕШОЯД Е СТО ПЪТИ ПО-ЦЕНЕН ОТ ТЯХ.</p> <p>&nbsp;СВЪРШЕТЕ СИ РАБОТАТА, ГОСПОДИН ПРЕМИЕР, ЗА ДА ОСТАНАТ ХОРА В БЪЛГАРИЯ!&nbsp; КАКТО ВИЖДАТЕ, ЗА ЛАЛУГЕРИТЕ ИМА КОЙ ДА СЕ ПОГРИЖИ. ВРЕМЕ Е ДА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ХОРАТА!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Сдружение &bdquo;За да останат хора в България&ldquo;, Банско</p>