Извадки от полицейски рапорти и доклади са достойни за комедиен скеч. Бисерите публикува dnesplus.bg, като твърди, че са напълно реални. Сайтът не уточнява как се е добрал до тях.
<strong>Вижте уникатите:</strong><br /> <br /> &quot;&hellip; очи красиви, умни, замислени&hellip;и едното липсва&hellip;&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;&hellip; Убитият почина от кръвозагуба на пулса&hellip;&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;&hellip;В началото обвиняемият упорито мълчеше, а след това неочаквано започна да отрича всичките си показания&hellip;&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;&hellip;и накрая дълго блъскаше с глава по обувките на разпитващия го сержант&hellip;&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;&hellip;трупът прелетя от едната стена до другата и бавно се спусна по нея&hellip;&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;В канавката лежаха останки на мъж &ndash; вероятно мъртъв.&rdquo;<br /> <br /> &ldquo;Върху потърпевшия са открити 4 рани. Две &ndash; смъртоносни, а други две, за щастие &ndash; не.&rdquo; <br />