По инициатива на Драгомир Стойнев е създадена работна група по изготвяне оценка на действащата нормативна уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в минно-суровинния отрасъл, като целта е държавата да защити по-добре интереса на работниците при неизпълнение на необходимите мероприятия по безопасност и здраве от страна на концесионера.
Екипът от професори, инженери и експерти от Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Минно-геоложки университет &bdquo;Св. Иван Рилски&ldquo; и &bdquo;Минпроект&ldquo; АД ще работи съвместно със специалисти от Българската минно-геоложка камара. <br /> <br /> Ще бъдат направени изменения и допълнения на действащите: Правилник за минно-спасителната и газо-спасителната дейност, Правилник по безопасността на труда при разработване на находища по открит начин и Правилник по безопасността на труда в подземните въглищни мини. Предстои утвърждаване на Правилника за безопасни и здравословни условия на труд при подземен добив.<br /> <br /> Екипът от специалисти ще работи за актуализиране на остарелите правилници за безопасност в мините, с цел да се осигури ефективно функциониране на регионални минно-спасителни служби.<br /> <br /> &bdquo;Държавата трябва да се върне на мястото си и да заеме категорична позиция по осигуряване безопасни условия на труд и осъществяване на постоянен контрол. Тежкият инцидент в рудник &bdquo;Ораново&ldquo; показа, че има пропуски в нормативнaта уредба, чието отстраняване на търпи отлагане&ldquo;, категоричен е министър Драгомир Стойнев. <br /> <br /> С негова заповед преди седица бе създадена работна група, която да прецени рисковете, да консултира и предложи оптимано решение за провеждане на минно-спасителните операции в рудник &bdquo;Ораново&ldquo;, гр. Симитли. /БЛИЦ<br /> <br />