Министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Калю Донев ще открият новоизградената подемна платформа в сградата на университета. На събитието ще присъства и студентката Христина Йорданова, която е втори курс „Туризъм” в университета. Тя е един от най-заинтересованите хора от този проект, тъй като е човек с увреждане и новото съоръжение ще улесни достъпа й до сградата.
Поставянето на платформата е финансирано по програмата на МДААР за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в обществените сгради. До момента в тази програма са включени 19 сгради в цялата страна, в които се поставят общо 36 подемни платформи. <br /> Във Варна ще бъдат открити официално още две такива съоръжения &ndash; в сградата на Държавния куклен театър на 26 юни и в сградата на Областна администрация Варна &ndash; на 29 юни 2009 г.<br /> Във Варна включените сгради са 10 &ndash; освен Икономическия университет, Областната администрация и Държавния куклен тетър, до края на юли платформи ще имат Висшето венноморско училище, Медицинския университет, Техническия университет, Дирекция &bdquo;Социално подпомагане&rdquo;, Регионалната инспекция по образование, РИОКОЗ, Парк-музей &bdquo;Владислав Варненчик&rdquo;. Тези сгради бяха избрани след консултация с ръководствата на администрациите и с организации на и за хора с увреждания. Те посочиха най-важните сгради в града, които с приоритет трябва да бъдат адаптирани. <br /> Освен варненските съоръжения за достъпност, в програмата на МДААР са включени още 9 сгради в други градове &ndash; това са областните администрации във Велико Търново, Стара Загора, Плевен, Пазарджик, Добрич, Пловдив, Русе, Монтана и Враца./БЛИЦ