Слуховете имат по-голямо значение от истината, когато човек взема решение. До този извод са стигнали учените с помощта на игра. Научният експеримент е проведен от немския Институт Макс Планк."Нашите данни показват, че слуховете оказват силно влияние, дори когато участниците имат свободен достъп както до по-дългата информация, така и до слуховете, касаещи тази информация", - се казва в доклада на изследователите, публикуван в списание "Записки на Националната академия на науките".
В проведения експеримент, състоящ се от няколко рунда, изследователите раздали пари на участниците и им разрешили да ги предоставят на други участници по свой избор. Освен това те трябвало да водят записки на своите наблюдения над другите членове от експеримента. Мненията били достъпни за всички.

Оказало се, че «опитните мишки» давали по-малко пари на характеризираните като "ужасяващ скъперник" и повече на тези, за които се смятала, че са "щедри" или "комуникативни" играчи.

След това учените усложнили леко играта. Показали резултатите от разпределянето на парите, но в същото време им дали лъжлива информация, която противоречи на фактите.

"Ако разполагаш с достоверната информация за постъпките на хората, по логиката това е всичко, което трябва да знаеш, но при нашия експеримент всички започнаха да се ослушват какво говорят останалите», - казва Сомерфелд, един от ръководителите на проекта. Хората възприемаха слуховете, а не разчитаха на собствената си преценка, добавя той.

Според Сомерфелд, изследователите отдавна използват подобни игри, за да изучават взаимодействието между хората и влиянието на фалшивата информация. Учените определят понятието слух като разпространението на обществена или битова информация за отсъстващ от мястото човек.

Днес слуховете могат да служат като важен инструмент за събиране на информация за репутацията на околните или намеса в работата и личния им живот.

В качеството на пример може да бъде даден слухът за това, че потенциалният ви партньор е бил уличен в измяна, което прави изборът на този човек нежелателен, казва Сомерфелд./bgвести