Само за два дни ще сменяме банката си от 1 ноември. Сметките ще се прехвърлят от един трезор в друг с минимални усилия. Това предвижда споразумение между банките в Европейския съюз, към което се присъединиха и 25 родни трезора, пише "Стандарт".
Услугата е безплатна за сметки, открити преди повече от година. Ако все пак има някакви такси, клиентът трябва да бъде уведомен предварително. Освен това размерът им трябва да бъде адекватен на действителните разходи, се посочва изрично в документа.<br /> <br /> Прехвърлянето става само с подаване на заявление в новоизбраната банка. Всичко останало е грижа на служителите. Това важи не само за граждани, но и за фирми. Новата банка е длъжна да уведоми и комуналните дружества, ако си плащате ток и вода през сметката.<br /> <br /> Достатъчно е клиентът да упълномощи писмено новоизбраната банка и да попълни формуляр с искане за прехвърляне, придружен с нотариална заверка на подписа му. Тогава &quot;новата&quot; банка има грижата да извести за промяната всички лица за контакт, посочени във формуляра. Тя контактува със &quot;старата&quot;, за да бъде уточнена датата на прехвърлянето на сметките и урежда всички подробности, свързани с това.<br /> <br /> &quot;Новата банка съдейства на клиента за уведомяване на получателите на директното прехвърляне на пари, например чрез снабдяване с образци за уведомителни писма&quot;, се казва в една от точките на споразумението. Старата банка няма право да начислява такси за закриване и прехвърляне, освен ако сметката е открита през последните 12 месеца. Клиентът не заплаща такси и за получаване на информация за прехвърлянето за период не по-дълъг от 13 месеца назад. Ако има някакви такси, той трябва да бъде уведомен предварително за тях от банката, която ги изисква. Те трябва да бъдат адекватни и съответстващи на действителните разходи, се казва в документа. Той е изработен от Комитета на европейската банкова индустрия (EBIC) и към него са се присъединили 25 родни трезора.<br /> <br /> www.standartnews.com<br /> <br /> /БЛИЦ<br />