До 30 юни всяко здравноосигурено лице има право да смени първоначално избрания личен лекар с друг, който е сключил договор с НЗОК. Формулярът за смяна (регистрационна форма за постоянен избор) може да се разпечата от интернет страницата на НЗОК. Той е поместен в секция „Вие питате”.
При смяната не е необходимо досегашният лекар да бъде информиран от пациента. Това става по служебен път, а здравноосигуреното лице трябва да впише своите лични данни във формуляра за смяна. От своя страна новоизбраният общопрактикуващ лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи. Вписва се и датата, на която здравноосигуреното лице е направило новия избор.<br /> <br /> От тази дата пациентът може да ползва здравно обслужване от новия си личен лекар. Актуализираните данни се нанасят в дравноосигурителната книжка на пациента, като тя остава за съхранение у пациента, а номерът й се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.<br /> <br /> При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, осигуреното лице има право да направи временен избор на общопрактикуващ лекар, който е сключил договор с НЗОК. При този избор лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ във всяко лечебно заведение на територията на цялата страна.<br /> <br /> За целта трябва да попълни регистрационна форма за временен избор на общопрактикуващ лекар. В нея, освен своите лични данни, здравноосигуреният или негов родител, настойник или попечител, трябва да посочи причината за временната промяна на личен лекар.<br /> <br /> Новоизбраният временно личен лекар попълва в регистрационната форма както своите лични данни и данните на практиката си, така и датата, до която е временната регистрация на лицето при него. След нейното изтичане здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.<br /> <br /> При извършване на временен избор гражданите се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор.<br /> <br /> Следващата смяна на общопрактикуващ лекар е през декември.<br />