Пловдивският окръжен съд одобри споразумението, сключено между Окръжна прокуратура - Пловдив и 34-годишната София Христова, с което й беше наложено наказание една година лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок и глоба в размер на 5000 лв.
Христова се призна за виновна в това, че в периода 27 май 2011 г. &ndash; 16 ноември 2011 г. в местността &bdquo;Изгорялата воденица&rdquo; в землището на село Катуница противозаконно е държала 33 сухоземни костенурки, като три от тях са от вида шипобедрени костенурки, които са екземпляри от Червения списък на Международния съюз да защита на природата и 30 броя от вида шипоопашата костенурка, които са екземпляри по Закона за биологичното разнообразие. <br /> <br /> Споразумението влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване. <br /> <br /> Костенурките са отнети в полза на държавата и предадени на Центъра за костенурки към фондация &ldquo;Гея Челония &rdquo; село Баня, област Бургас./БЛИЦ<br /> <br />