Поради системно неизпълнение на задължения по договори за обществен превоз на пътници по Републиканска транспортна схема, квота на Столична община – 95 линии, общината прекрати седем от договорите със спечелили конкурси фирми. Работната група по проверката, назначена със заповед на кмета на София Бойко Борисов, установи следните нарушения:
Нерегламентирано е повишена цената на превозите по 45 броя линии.<br /> Не са доставени 24 броя основни автобуси и 13 броя резервни и по 7 линии превозите се извършват със стари автобуси. <br /> Не са извършени 61 курса от маршрутните разписания по двустранните договори. <br /> Във връзка с установените нарушения са прекратени 2 договора с &bdquo;Юнион Ивкони&rdquo; ООД, 3 договора с &bdquo;Груп +&rdquo; ООД, 1 договор с &bdquo;Етап Адрес&rdquo; ООД и 1 договор с &bdquo;Монтана АД&rdquo; ЕООД по линиите София &ndash; Велинград, София &ndash; Смолян, София &ndash; Хисаря, София &ndash; Сливница, София &ndash; Своге, София &ndash; Стара Загора, София &ndash; Белоградчик, София &ndash; Брусарци и София &ndash; Мартиново. <br /> Столична община наложи санкции на превозвачите за установените нарушения. <br /> За обслужване на линиите, съставящи пакетите, по които са прекратени договорите, ще бъдат проведени нови конкурси. /БЛИЦ <br /> <br />