На 20 март 2009 г. приключи първоначално обявеният срок за подаване на предложения за закупуване на жилища от Министерство на отбрана с цел попълване на оборотния жилищен фонд за военнослужещи от Българска армия, съобщават от военното ведомство. Общият брой на постъпилите предложения е 211 за 7498 жилища, които обхващат 24 града в страната, като 5 от тях са за прилежащи територии в близост до действащи поделения.
Най-голямо е предлагането в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.
Считано от днес, 23 март 2009 г., всички подадени предложения ще бъдат разгледани и в едномесечен срок ще започнат преговори с кандидат-продавачите. Експертна комисия започва работата по преглед на приетите документи, след което предложенията ще бъдат предоставени на 15-членна комисия от военнослужещи. Тя ще извършва огледи на място на всички обекти и ще даде писмени становища и предложения за одобрените. Така ще се осъществява двустепенен модел на контрол преди избора на конкретно предложение, като ще се вземат предвид пазарните параметри и функционалността.
Към момента картотекираните с жилищен проблем в системата на Българската армия са 16 518 служители. Най-голям брой картотекирани има в градовете София, Плевен, Варна, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Хасково Асеновград и Карлово. Според направената справка най-многобройни сред нуждаещите са 3-членни семейства, което определя приоритетно да се търсят жилищата с квадратура 60-80 кв/м.
За избора за закупуване на определен обект ще се вземат предвид мястото, цената, качеството на изпълнение, инфраструктурата, удобна транспортната връзка и др. Първоначално ще се закупуват жилища в завършен вид с издадено разрешение за ползване на сградата. Друг водещ критерий е да са ситуирани по възможност в един и същ жилищен комплекс, блок или вход с цел улесняване работата по бъдещата им поддръжка като сграден фонд, режийни и обслужване. /БЛИЦ