През следващата седмица „Софийска вода” АД започва работа по два нови инвестиционни проекта. Ще бъдат подменени 1410 метра стари водопроводи в кварталите Градоман и Михайлово, община Банкя.
Реконструкциите ще обхванат 1070 метра по ул. „Ал. Стамболийски” и ул. „Христо Смирненски” – в участъка от ул. „Юрий Гагарин” до ул. „Ал. Стамболийски” в кв. Михайлово. Ще се подменят и 340 метра водопроводи, положени през 1963 г., по ул. „Заря” и по ул. „Хан Крум” в кв. Градоман - от ул. „Заря” до ул. „Хан Омуртаг ”. Вместо етернитовите тръби 60 и 80 мм, там ще бъдат положени висококачествени полиетиленови водопроводи с диаметър 110 и 160 мм. Ще бъдат сменени и сградните водопроводни отклонения.
Дружеството ще вложи в тези реконструкции 284 хиляди лева и ще подобри водоснабдяването на 200 домакинства в двата квартала. /БЛИЦ