КНСБ предлагат на земя на металургичния комбинат „Кремиковци”да бъде изграден соларен парк. Паркът може да бъде създаден на 5000 декара земя на комбината и да даде работа на 2000 души, като те могат да бъдат съкратени или заплашени от съкращение металурзи. Това каза на пресконференция във вторник Диана Найденова – главен експерт на КНСБ.
Разработеният екопроект ще бъде финансиран от Европейската комисия и има за цел изграждане на плантация от слънчеви колектори, а работниците, заети в плантацията ще са с професии, приложими и близки до тези на работещите в комбината. Проектът е част от предложенията на синдиката към КНСБ за бъдещето развитие на предприятието.<br /> <br /> Едно от другите предложения на КНСБ е използването на алтернативни форми на заетост и започване на проект за преквалификация на 130 души, финансиран от програма &bdquo;Нова възможност&rdquo; по Национален план за действие по заетостта. От КНСБ предлагат и предявяване на отменителни искове относно неправомерно продадени активи на предприятието.<br /> <br /> Според Васил Яначков, председател на ФСО &bdquo;Металици&rdquo; към КНСБ, е съвсем възможно финализирането на процедурата по подписване на колективните трудови договори в условията на производство по несъстоятелност. До края на седмицата се очаква и съдебно решение за предприятието. Ако съдът обяви &bdquo;Кремиковци&rdquo; в несъстоятелност, предприятието ще изпадне в състояние на ликвидация.<br /> <br /> До момента, на работниците не са изплатени четири и половина работни заплати. Яначков уточни, че от началото на тази година са съкратени 700 и са заявени още 400, поискано е и съкращението на още 1500 души. До този момент никой не е получил обезщетение, а много от работниците са в тежко здравословно състояние, заради дългогодишната си работа в металургичния комбинат.<br /> <br /> Според синдикатите, единственият шанс на предприятието е синдикът да поиска разрешение от съда за продажба на част от активите на предприятието. Васил Яначков заяви, че по нареждане на синдика вече е сформирана комисия за преглед на активите в &bdquo;Кремиковци&rdquo; АД.<br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b>