Заплатите на работещите в Агенцията за социално подпомагане 4736 служители се увеличат, след като на 27 юни правителството взе решение да увеличи бюджетът на Министерството на труда и социалната политика.
Месечният разход за изплащането на по-високите възнаграждения ще е около четири милиона лева. От днес влиза в сила и новият модел за изчисляване на заплатите на държавните служители. Според него се премахва допълнителното възнаграждение за прослужено време, като то ще бъде вече част от основното възнаграждение.<br /> <br /> Брутната заплата на държавните служители ще е от два компонента - основна заплата и допълнително възнаграждение, като то ще се дава по преценка и след атестация от ръководителя на звеното, в което работи служителят. Според новите правила минимум 70 на сто от фонда за работни заплати в едно звено ще се използва за изплащането на основната заплата. Въвежда се възможност за диференцирано увеличение на заплатата на служител - според оценката на изпълнението, като при най-високата оценка увеличението може да е до 15 процента.<br /> <br />