Свръхзадлъжнели физически лица ще могат да спасяват от кредитори вещи с единична стойност под половин минимална работна заплата, пише „Телеграф”, като се позовава на проектозакон, изготвен от Министерството на правосъдието.
В тази категория попадат обувки, маси, столове и повечето вещи от първа необходимост, сред които кафе- машини и микровълнови печки. Принципът е цената на съответната придобивка да е до 170 лева. Сумата обаче ще расте с увеличаването на минималната работна заплата, която в момента е 340 лева.<br /> <br /> Защита от кредитори може да поиска всеки добросъвестен длъжник, който не е затънал в дългове поради разточителство. Според проектозакона, за свръхзадлъжняло се счита физическо лице, чиито борчове надхвърлят 33% от стойността на имуществото му и очакваните доходи.<br /> <br /> Те могат да поискат защита от кредитори, като подадат писмена молба до съответния районен съд, придружена с декларация, описваща имуществото му. Съдът ще определи имуществото, което не подлежи на секвестиране и дохода на длъжника, върху който кредиторите нямат права.<br /> <br /> Длъжникът става по този начин пазач на описаното от него имущество и в тригодишен период нямат право да се разпореждат с него. В проектозакона има и текстове, които забраняват на кредиторите да тормозят длъжника, в противен случай следва санкция от съда. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />