Във връзка със зачестилите проблеми, свързани с ВиК дружествата в страната и предвид, че подаването на питейна вода е дейност, свързана с националната сигурност, е разпоредено извършване на обстойни проверки съвместно с ТД ДАНС. Това съобщиха от МВР.

Съвместните проверки на ВиК дружествата в страната са по линия на контролната дейност на обекти, осъществяващи осигуряване на питейна вода. 

В Пловдив в хода на проверката е изискана информация и са получени отговори с приложения на документи от Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. 

По отношение на ВиК Пловдив е изискана информация за дейността на самото дружество, собствеността, финансовото състояние и сключените договор. Извършени са проверки от различни органи и институции с функции за контрол. Към момента  установено, че ВиК - Пловдив не стопанисва и поддържа язовири.  

Днес се извършва съвместна проверка с ДАНС , Отдел" Охранителна полиция" при ОДМВР-Пловдив и представители на ВиК на 8 помпени станции.

Охранителни обследвания ще се извършат в 5 от тях на територията на гр. Пловдив, а останалите три са на територията на Раковски, Асеновград и Храбрино.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!