Правителството отмени разпоредбите в Правилника за прилагане на Закона за МВР, с които се определят статутът и дейностите, извършвани от закритата Специализирана дирекция „Оперативни технически операции”. Това съобщиха от правителствената информационна служба. С последните промени в Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за МВР СДОТО беше изведена от структурата на МВР и беше обособена в самостоятелна държавна агенция.
С цел осигуряване нормалното функциониране на МВР и изпълнение на законово определените му дейности част от функциите на вече несъществуващата дирекция преминават към Специализирания отряд за борба с тероризма. <br /> <br /> Това са откриването, идентифицирането и неутрализирането с технически средства и специализирани кучета на взривни устройства и вещества, както и извършването на физико-химично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи. <br />