Сърби, македонци и българи имат сходен манталитет, основан на принципа "Ние сме велики, другите са виновни". Това покзват резултатите от проучване на балкански социолози "Стериотипи в нашия дом и съседите ни", представено на кръгла маса в Ниш.
Учените ще работят по проекта до 2010 година, когато ще бъдат обявени резултатите от него. Изследването има за цел да намери отговор на няколко въпроса, сред които са причините за балканските трусове, какви са балканските народи, колко те са склони към конфликти и към толерантност.
Първата част от проучването обаче е готова и беше представена на специален форум в Ниш "Култура на мира, идентичност и междуетнически отношения в Сърбия и на Балканите в рамките на европейската интеграция". Данните се отнасят до стереотипите и предразсъдъците. Първите резултати показват, че най-разпространеното мнение на Балканите е: "Ние сме жертви", "Всички ние имаме славна история", "Други са виновни за нашите проблеми, защото ние сме жертви". Според учените тези и подобни стереотипи и за в бъдеще ще бъдат част от обществения живот в тази част на Европа. Според сръбския социолог Джокица Йованович данните ясно показват, че мнозинството от хората в трите държави смятат, че "те са прави", а останалите "виновни".
За конфликтите от последните две десетилетия на Балканите общо е мнението, че "великите сили или други балкански народи са виновни за случващото се". Според 72.3% от македонците вмешателството на великите сили е причина за балканските конфликти, на това мнение са и 76.3% от българите и 91.5% от сърбите. Този резултат показва, че сред сръбските граждани остава валиден стереотипа, че "за загубата на сръбските територии" преди всичко носи отговорност Западния свят, коментират социолозите.
На въпрос кой е най-виновен за конфликтите на Балканите в Сърбия отговарят, че това са албанците и хърватите, чак на трето място са босненските мюсюлмани. Според македонците най-големите виновници са албанците и гърците, а за българите това са албанците и босненските мюсюлмани. /БЛИЦ