Работниците от „Мини Марица изток” започват ефективни стачни действия от днес, каза лидерът на КНСБ в „Мини Марица-изток” - Валентин Вълчев. Стачните действия започват днес от втората смяна в 20.00 часа и са безсрочни, уточнява той. По повод започващият протест изпълнителният директор Евгени Стойков излезе с обръщение към стачкуващите.
След 13-часови преговори в петък между ръководството на &bdquo;Мини Марица-изток&rdquo; ЕАД и синдикатите за решаването на трудовия спор, споразумение не е постигнато и миньорите обявиха символична стачка.<br /> <br /> Ръководството на мините излезе със специално обръщение към своите подчинени във връзка със стачката. <br /> <br /> &rdquo;Уважаеми колеги, обръщам се към вас по повод обявената от представители на синдикатите стачна готовност, която смятаме за неоснователна и незаконна&rdquo;, настоява ръководството на &ldquo;Мини Марица-Изток&rdquo;. <br /> <br /> &ldquo;Оценявам по достойнство положените усилия за изпълнение на производствената задача за 2011 година. По време на преговорите със синдикалните представители сме заявили готовност да изплатим допълнителни възнаграждения на пряко заетите в производството, които според ръководствата на клоновете са допринесли за този добър резултат. Извън това, за четвърто тримесечие със заплатите за месец декември 2011 г. ще бъдат разпределени компенсации в размер 10,35% върху тримесечното брутно трудово възнаграждение&rdquo;, се казва в обръщението на изпълнителния директор инж. Евгени Стойков.<br /> <br /> &rdquo;Други искания са непосилни за дружеството и биха го довели до тежко финансово-икономическо състояние. Общият размер на всекидневните загуби при ефективна стачка ще достигнат 3 000 000 лева, което ще затрудни плащанията към персонала и разплащанията с доставчиците и клиентите. Положихме всички усилия в последните 12-часови тежки преговори да декларираме добрите си намерения. Винаги сме готови да продължим разговорите&rdquo;, се казва още в обръщението. <br /> <br /> Обръщението е колкото умолително, толкова и заплашително към стачкуващите: &ldquo;всички знаете, че законността на предстоящата стачка е под съмнение и е внесен иск от ръководството на дружеството в съда. При обявяването ѝ за незаконна всички участвали в нея носят дисциплинарна и имуществена отговорност. Съгласно чл.18 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, по време на стачка не се изплаща трудово възнаграждение от работодателя&rdquo;, заявяват ръководителите на мините.<br />