Министър-председателят Сергей Станишев и министърът на здравеопазването Евгений Желев ще открият изцяло реновираната Централна реанимация в МБАЛСМ “Пирогов” утре, съобщиха от правителствената пресслужба.
Основната цел на реализирания проект е привеждане на най-голямата и основна интензивна клиника в България в съответствие със световните стандарти по интензивна медицина. Извършен е основен ремонт на сградния фонд на централната реанимация. Променени са архитектурното разпределение и параметрите на работната среда с цел подобряване на лечебно-диагностичния процес. Обзавеждането включва нови пълноценни интензивни постове, нова газова система, климатична инсталация и др.<br /> Проектът се финансира изцяло със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването и е на стойност от 5 700 000 лв. Целевото разпределение е 1 400 000 за ремонт и реконструкции и 4 300 000 лв. за медицинско оборудване и апаратура.<br /> Създадени са 3 реанимационни зали с 15 новооткрити легла, изолационна зала, филтърни и сервизни помещения на площ 600 кв. м. Предстои откриването на още 7 легла.<br /> Оборудването и апаратурното обезпечение на проекта включва апаратура за дихателна реанимация, мониторна система за 24-часово наблюдение на основните жизнени функции, дигитална мобилна рентгенова система, реанимационни легла, реанимационни колони./БЛИЦ<br />