Стотиците посетителите на втората вечер на 16-тия Национален фестивал за ромска музика в Стара Загора получиха флайер “Истината за домашното насилие”. С това бе даден старт на разяснителната кампания за повишаване на сензитивността и обществената нетърпимост към проявите на домашно насилие; информиране относно институциите и процедурите за защита; услугите и програмите за жертвите на насилие и насърчаване нагласите за заявяване на случаите на домашно насилие.
Кампанията се провежда в партньорство със сдружения “Самаряни” и “Свят без граници” и в нея взеха участие и младежите – доброволци по проект “Младежки граждански патрул” на РПУ и Клуб “Отворено общество” – Стара Загора.

Паралелно с разяснителната кампания, която ще продължи до края на септември, ще бъдат реализирани и дейности за подобряване взаимодействието между полицията, съда и НПО при осъществяване на превенция, непосредствена защита и последваща психо-социална и правна подкрепа за жертвите на насилие. Крайната цел на проекта е разработването на програма за превенция на домашното насилие и подкрепа на жертвите от ромския етнос, съдържаща мерки и форми, съобразени със специфичните особености и нужди на хората от етноса и визираща конкретния принос на всеки от партньорите. /БЛИЦ