Кабинетът прие решение за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Столичната община на притежаваните от държавата акции от капитала на "Топлофикация София" ЕАД, съобщиха от правителствената пресслужба.
Решението се мотивира с това, че дружеството е създадено като общинско предприятие и основната му дейност е топлоснабдяването на населението на столицата. Алтернативни варианти са рискови за страната с оглед регламентите на ЕК за държавните помощи, като и методиката на Евростат за отчитане на бюджетния дефицит.<br /> <br /> Освен това инфраструктурата на &quot;Топлофикация София&quot; ЕАД е част от инженерната инфраструктура на столицата.<br /> <br /> Акциите на &quot;Топлофикация София&quot;&nbsp;ще бъдат прехвърлени с всички активи и пасиви на дружеството след приемане на съответното решение от столичния общински съвет, уточняват от МС. <br /> <br /> Чрез прехвърлянето ще се създадат условия за по-гъвкава и ефективна енергийна политика за снабдяване на населението с енергия от различни източници и доставчици и ще се улесни изпълнението на решения за прилагане на различни форми за оползотворяване и обезвреждане на битовите отпадъци на столицата.<br /> <br /> Столична община може да получи и по-лесен достъп до европейските фондове за прилагане на мерки за енергийна ефективност при крайния потребител.<br /> <br /> /БЛИЦ