Осигурени са 11 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда” за предепониране на битови отпадъци на депото в Долни Богров. Това каза зам.-кметът на Столична община Мария Бояджийска на представянето на „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварище - село Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване”.
Общият срок за изпълнение на проекта е 3 години в техническата част и частично в частта биологична рекултивация, т.е. биологичната рекултивация, засаждането и изпълнението на някои от мероприятията ще продължат и в четвъртата година, както и след това &ndash; мерките за поддръжка, каза Бояджийска. <br /> <br /> Стойността на инвестиционния проект според сключения договор е 36 млн. лева, но засега са осигурени средствата за първия етап, които са 11 млн. лева. <br /> <br /> &quot;Има избран изпълнител, определени са сроковете за изпълнението на отделните етапи. Графикът за изпълнение на проекта започва със строително-монтажните работи и мероприятия&quot;, каза Бояджийска. <br /> <br /> Ще бъдат засадени и 80 000 бройки широколистни дървета и 66 000 храсти, като всяка година ще се засаждат 16 000 дървета в продължение на три години. <br /> <br /> Проектът следва да бъде завършен до три години, т.е. до 2014 г., защото по ОП &bdquo;Околна среда&rdquo; след това строително монтажните работи не са допустими &ndash; в противен случай Столична община ще загуби финансирането, каза още Мария Бояджийска. <br /> <br />