36 герба ще украсят новата сграда на Софийския районен съд. 14 от тях вече са изработени. Парите за 11 герба са дарени от 22-ма частни съдебни изпълнители от София. Другите 3 герба са платени от Софийската регионална нотариална колегия. За останалите 22 държавни знака е необходимо допълнително финансиране, съобщава "Монитор".
Софийският адвокатски съвет е взел решение за даване на финансова подкрепа и е открил набирателна сметка за доброволни дарения на адвокатите. В съдийските кабинети пък ще има графики от български художници.