Баровци с по няколко имота и лъскави коли нямат пари да си пращат здравните вноски, пише "Телеграф" . Вестникът се позовава на разкази на лекари и служители от агенция "Социално подпомагане", които се произнасят по молбите за безплатно лечение на неосигурените.
Разходите на такива пациенти само в &quot;Пирогов&quot; ще надхвърлят 200 000 лв. до края на годината. От януари досега в дирекциите &quot;Социално подпомагане&quot; в страната са постъпили 4565 молби от болниците за поемане.<br /> <br /> Право на безплатно лечение у нас могат да имат единствено хора, които са здравноосигурени - тоест не са с прекъснати здравни права. Законът позволява на държавата да поеме терапията на определена група лица, които са в изключително тежко материално и социално положение. Те обаче трябва да отговарят на критерии, заложени в специално постановление на Министерския съвет. Болните трябва да нямат никакви доходи освен социалните помощи, да нямат влогове в банки или други източници на приход. <br /> <br /> Те не трябва да притежават и имоти, които да им осигуряват средства, както и да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка или гледане. В последните години от безплатно здравеопазване могат да се ползват и чужденци, които са със статут на бежанци или имат хуманитарен статут както и хората, ползващи се от временна закрила.<br /> <br /> Само от началото на годината до края на октомври в дирекциите &quot;Социално подпомагане&quot; в страната са постъпили общо 4665 молби&nbsp; от болниците за поемане на лечението на здравно неосигурени лица. Всички те са били приети и лекувани в различни клиники, въпреки че са с прекъснати права. Одобрените молби обаче са 3657, съобщиха от Агенция &quot;Социално подпомагане&quot;. Сметката показва, че останалите близо 1000 души на практика са имали възможност да си плащат здравните осигуровки, но не са го направили. <br /> <br /> Проверките на социалните са установили наличие на собственост на повече от едно жилище, изръшени продажби на жилищни или вилни имоти, както и на земеделска земя. Сред другите причини за отказ от одобряване на молбата е притежание на движима или недвижима собственост, като например коли и други, които са източници на доходи, посочват от АСП. /БЛИЦ<br />