Над 2.8 млрд. лева данъци и осигуровки събра столичната Национална агенция за приходите (НАП) до края на юли, съобщават от приходната агенция. Внесените в бюджета приходи са с 254 млн. лева повече спрямо същия период на миналата година. Постигнат е ръст от 10 процента.
От данъци в хазната са постъпили 1.8 млрд. лева. Това е с 209 млн. лева повече от миналата година. С повече от 94 млн. лева са нараснали приходите от данъка върху доходите на физическите лица. В бюджета са внесени общо 427 млн. лева от този налог.<br /> <br /> Събраният до края на юли данък върху добавената стойност възлиза на 955 млн. лева. Ръстът спрямо миналата година е близо 10%. В държавната хазна са внесени 85 млн. лева повече от ДДС. Отчетени са и най-ниските нива на т. нар. &bdquo;задържан&rdquo; ДДС за последните 7 години. Само в сравнение със същия период на м.г. намалението му е с близо 59 млн. лв.<br /> <br /> Постъпленията от корпоративни данъци са 364 млн. лева, като увеличението спрямо м.г. е с 28.6 млн. лв. При осигурителните вноски е налице ръст от 14.5 процента спрямо събраното до края на юли 2013 г. Внесени са общо почти 999 млн. лева социални и здравни осигуровки или със 126 млн. лв. повече.<br /> <br /> Очакванията са в края на годината приходите за НОИ, НЗОК и ДЗПО, събрани от НАП София да достигнат 1.740 млрд. лева, което е 101.4 на сто от годишния план. 35 процента от всички приходи, събрани от НАП до края на юли (над 8.1 млрд. лева) са формирани от столичната дирекция.<br /> <br />