В понеделник във връзка с прекъсване на сградно водопроводно отклонение на ул. „Поручик Неделчо Бончев”, кв. „Гара Искър”, се налага спиране на водоподаването от 9,00 до 16,00 часа на клиентите на „Софийска вода”, живеещи в района: ул. „Поручик Христо Топракчиев” по ул. „Поручик Неделчо Бончев” от ул. „Поручик Христо Топракчиев” до бул. „Брюксел”, ул. „Подполковник Васил Златарски” и ул. „Подпоручик Йордан Тодоров”.
В същия ден във връзка с изграждане на сградно водопроводно отклонение по ул. &bdquo;Никола Славков&rdquo;, Център район &bdquo;Триадица&rdquo;, се налага спиране на водоподаването от 10,00 до 16,00 часа на клиентите на &bdquo;Софийска вода&rdquo;, живеещи в района: ул. &bdquo;Никола Славков&rdquo;, ул. &bdquo;Порто Лагос&rdquo;, ул. &bdquo;Адриана Будевска&rdquo; и ул. &bdquo;Орфано&rdquo;.<br /> <br /> Заради изпълнение на инвестиционна програма за изграждане на главен канализационен клон по ул. &bdquo;Бор&rdquo; кв. &bdquo;Симеоново&rdquo;, се налага спиране на водоподаването от 10,00 до 17,00 часа на клиентите на &bdquo;Софийска вода&rdquo;, живеещи в района: по ул. &bdquo;Момина сълза&rdquo; от ул. &bdquo;Симеоновско шосе&rdquo; до ул. &bdquo;Крайречна&rdquo; по ул. &bdquo;Крайречна&rdquo; от №7 до ул. &bdquo;Каменица&rdquo;.<br /> <br /> Пак в понеделник във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. &bdquo;Единство&rdquo; с. Волуяк, се налага спиране на водоподаването от 10,00 до 13,00 часа на клиентите на &bdquo;Софийска вода&rdquo;, живеещи в района на: по ул. &bdquo;Единство&rdquo; от ул. &bdquo;Младост&rdquo; до ул. &bdquo;Дружба&rdquo; и ул. &bdquo;Калинка&rdquo; №10.