ЧЕЗ ще разгледа всички жалби на клиенти, подадени по реда на Общите условия. Клиентите имат право да подадат сигнал или жалба за повредени електроуреди в рамките на три дни след настъпването на повредата. Всички сигнали ще бъдат разгледани и решени, съобщават от пресцентъра на дружеството.
&nbsp;Най-вероятната причина за аварията на 12.08.2013 г е свързана с голямата възраст на съоръженията от критичната инфраструктура на София. Електроенергийните съоръжения в столицата са проектирани през 70-те години и са въведени в експлоатация в периода 1973-1987 г. при среден експлоатационен живот средно 30 години. Това са 26 подстанции и 30 км кабели 110 кВ. <br /> <br /> От 2012 г. &bdquo;ЧЕЗ Разпределение България&rdquo; реализира стратегия за подобряване на експлоатационното състояние на елементите от критичната инфраструктура. Оценките показват, че подмяната и модернизацията на тези съоръжения ще изисква инвестиции в размер на 130 милиона лева през следващите 10 години.<br />